yuyu

YUDUM AKKUŞ GÜNDÜZ
1985 doğumlu sanatçı Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş
Öğretmenliği’den 2006’da mezun oldu. 2009 yılın da aynı üniversitenin Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sanatçı
2012-2015 yılları arasındaki doktora eğitimi sırasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi
olarak çalıştı. Şu anda D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Dr.
Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

The artist,who was born in 1985, was graduated from the department of Fine
arts Education in Dokuz Eylul University in 2006. In 2009 she completed her
Master’s Degree in the Department of Arts at the Fine Arts Faculty of the same
university. She had three personal exhibitions; the first at Çetin Emeç Art
Gallery (2007), then at Uğur Mumcu Culture Center (2007) and the last at 50 Yıl
Köşkü Art Gallery (2014). During her bachelors and postgraduate education
she took part in many group exhibitions. During her PHD education between
2012 and 2015, the artist also worked as a research assistant at Ondokuz Mayıs
University Faculty of Fine Arts Education, in Arts Education department. Now,
she is working at Dokuz Eylul University as a Assistant Professor.