Kerim LAÇİNBAY
1989 yılında Kırşehir’de doğdu. 2007 yıllında Kırşehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı’nı kazandı. Bu bölümde; 2011 yılında lisans eğitimini, 2014 yılında yüksek lisans eğitimini, 2018 yılında ise doktora eğitimi başarıyla tamamladı. Lisansüstü eğitimi sırasında Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda ve ardından Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2018 yılından bu yana Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak; 2020 yılından bu yana ise, aynı kurumda dekan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında eserleriyle birçok karma sanat etkinliğine katılan Laçinbay’ın, yurtiçinde gerçekleştirmiş olduğu beş kişisel sergisi bulunmaktadır.

Ödülleri:
2011 – Başarı Ödülü, Geleneksel Resim – Heykel Yarışması, (Gazi Üniversitesi. Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı).
2012 – Başarı Ödülü, Söbütay Özer Resim Yarışması. (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çağdaş Sanatlar Vakfı, Cer Modern).

Kişisel Sergiler:
2021 – İSTANBUL, Bahariye Sanat Galerisi.
2020 – NİĞDE, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kültür Sanat Evi.
2019 – ANTALYA, Eyfor X, Mirada Del Mar Otel Sanat Galerisi.
2016 – ANKARA, Alev Art Sanat Galerisi
2014 – ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi.

16 ŞUBAT – 16 MART 

2021

www.bahariyesanat.com

BAHARİYE İSTANBUL SANAT GALERİSİ

Sanat yapan bireylerin estetik algıları onların sanatsal yaratımlarını oluşturan temel göstergeler arasında yer alır. İnsanların güzelliği tanıyabilmeleri, ondan haz duyabilmeleri ve onu yaratabilmeleri onların estetik algıları ve deneyimleri aracılığı ile biçim kazanır. Deneyimler, insanların estetik algılarını şekillendirir. Fransız düşünür Pierre Bourdieu’nun ortaya çıkardığı Habitus kavramı, sürekli deneyime tabi tutulabilen ve bu deneyimler sayesinde dönüşebilen bir yatkınlıklar sistemidir. Habitus, insanların içinde bulundukları kültürün rolü ile kendi zihinlerinde oluşan temel bilgilerdir. İnsanlar bu bilgiye göre hayatlarını sürdürürler. Karar verme aşamasında Habitus belirleyicidir. Habitus en temelde, bireyin dışındaki toplumsal yapıların birey tarafından özümsenmesiyle meydana gelir. Habitus, bireydeki toplumsallığı, şimdiki zamanın içinde yer alan tarihi ve öznelleşmiş nesnelliği ifade eder. Habitus, bir yandan nesnel yapıların ve tarihin sonucuyken, diğer yandan da geleceğe yönelik tarihsel bir inşayı gerçekleştiren pratiktir. Şimdinin pratiklerini ve geçmişin bilgisini bünyesinde taşıyan bir bilgi deposudur. Habitus sayesinde bireyin eylemleri içinde bulunduğu toplumsal alanla karşılıklı olarak tanınır ve tanıdık bir hale gelir.

İyi seyirler…

Kerim LAÇİNBAY