20210223_095145

GÖRKEM UTKU ALPARSLAN
1989 yılında Çorlu’da doğdu. 2011 Yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı’ndan, 2015 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim – İş Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan, 2018 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim – İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı’ndan mezun oldu. 2014 yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2018 yılından beri Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. İki kişisel ve çeşitli karma sergide eserleri sergilenmiştir. Ayrıca resim eğitimi ve sanat felsefesi üzerine çeşitli dergilerde makaleler yazmıştır.

Görkem Utku Alparslan ‘ ın gözünden Sanat ;

 

Çeşitli sanat tanımları var. Bu tanımlar; mutlak kesin olmamakla
birlikte sanatın gerek ve yeter koşullarını ortaya koymaya
çabalıyorlar. Platon’dan modern döneme değin sanatın tanımları her
zaman dönemin hakikat anlayışı çerçevesinde gelişmiştir. Sanat
felsefesi bu çabanın ürünüdür ve insanın en önemli özelliği olan
düşüncenin ürünleridir. Tüm sanatsal devrimlere baktığımızda (Antik
Yunan, Rönesans, Modernizm), sanat ile düşüncenin birlikte hareket
ettiği görülür, yani felsefenin. Maalesef postmodernizmde (1945
sonrasında) sanatın gerçeklikle bağları koparılmaya çalışıldı. Bu
aslında sanatta ciddi bir nitelik kaybına yol açtı. Yani sanatın akılla
tanımlanma ve belirlenme çabası baltalandı ve en nihayetinde her şey
sanat olabilir muğlaklığı başladı. Benim düşüncem; sanatın gerçeklikle
ilişkili olduğudur. Bu gerçeklik duyularla algıladığımız gerçeklik
değildir. Bu gerçeklik; maddeyi ve insani sınırlılıkları aşan bir

gerçekliktir. Zamansızdır yani entropiye karşı en önemli dirençtir. O
maddeye dayanmaz; maddeye şekil veren gerçekliği arar. Bu
bağlamda Antik dönemde Plotinos’un sanat görüşleri; günümüzde ise
Pirsig’in nitelik metafiziğini sanat anlayışımın temeli olarak
görüyorum.