Ne Görüyorsun?
Görmek, keşif için ilk adımdır ve temel sorunların tespiti için öncelikle keşfetmek gerekir. Benim için bunun yolu sanattan geçer. Görmek, daha fazla düşünmeyi ve anlamayı gerektirir-ki bunu kendimize borçluyuz… Fazla rengin anlamı bastırabileceğine dair inancımla size sunabileceğim tek şey bir anahtar, sonuçta hepimiz kendi deneyimlerimizle baş başayız ve her deneyim başka bir yorum anlamına gelir. Kendi gerçekliğimiz dışındaki her gerçek, belirsizlik ve yeni bir alternatiftir. Ancak kaygılanmayın, çünkü siz gördüğünüz andan itibaren kontrol sizde…

Dilara KARAKAŞ TABAK "Ne Görüyorsun?" Online Sergi