“ Kendi küItürü iIe iIgisi oImayan insan, üIkesinin yabancısıdır”Ludwig Tieck

1978 yılında Eskişehir’de doğan Ahmet Uzuner , 2004 yılında Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümüne girdi ve 2008 yılında Prof. Zeliha AKÇAOĞLU’nun Atölyesinden iyi dereceyle mezun oldu. 2011 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anasanat Dalında Dr.Öğr.Üyesi Cenk BEYHAN’ın danışmanlığında   Yüksek Lisansını tamamladı. 2019 yılında Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsünde Bileşik Anasanat Dalında Prof. Şeniz AKSOY’un danışmanlığında Sanatta Yeterlik Programına bitirdi. Bir yandan Akademik çalışmalarını yaparken öte yandan  da  Emel UZUNER ile birlikte açtıkları Bursa’da yer alan Irgandı Resim Atölyesinde 2008’den 2014 yılına kadar özel resim dersi vermiş ve birçok öğrenci yetiştirmiştir. 2014 yılında Sütçü İmam Üniversitesi, Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı ve halen görevini sürdürmektedir.

Sanat ve sanat eğitimi üzerine kurumsal çalışmalar, projeler ve çalıştaylar ile birlikte iki kişisel sergi açan sanatçı, yurt içinde (İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale, Gaziantep, K.Maraş, Elazığ ) ve yurt dışında ( İtalya, Almanya, Japonya, Macaristan, Bosna Hersek ) birçok karma sergiye katılmıştır. Bu karma sergiler içinde resim çoğunu oluştursa da, sanatçı ve akademisyen fotoğraf, özgün baskı gibi farklı sanatsal disiplinlerde çalışmalarla ilgilenmiş ve bu çalışmaları günümüz sanat anlayışı içinde üretmeye çabalamıştır.

 

Ludwig Tieck   ifade ettiği “ Kendi küItürü iIe iIgisi oImayan insan, üIkesinin yabancısıdır” cümlesiyle başlamak istedim. Kültür kavramı uygarlıklar içinde gelişen en önemli olgulardan biri olarak gün yüzüne çıkmaktadır. Eski kültürlere ait sanatsal biçimler, danslar, müzikler, mitolojiler ve yaşam şekilleri o yöreye ya da o kültüre ait izleri taşıdığı bilinmekte ve her kültürün kendine ait sanatsal biçimleri olduğu yapılan eserlerde görülebilmektedir. Bu noktadan yola çıkarak Anadolu gibi büyük bir coğrafyanın içinden çıkmış birçok uygarlığın olduğu ve bu uygarlıkların tarihsel zenginliğe sahip olduklarıdır. Bu uygarlıklar içinde Hitit’te önemli bir yere sahiptir. Bu uygarlığın sanatsal ve kültürel değerleri bizim içimizde var olduğu ve yaşamını sürdürdüğüdür. Bu amaçla bu uygarlığın sanatsal değerlerini günümüz sanatsal teknikleriyle gündeme getirmek ve bu sanatsal biçimlerden yeni olgular elde ederek nesillere aktarabilmektir.

 

 

İletişim: ahmetuzunerster@gmail.com