Sanatçı, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümünü bitirmiştir. Yüksek lisans derecelerini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama ve Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı'nda almış olup, Prof. Balkan Naci İslimyeli atölyesi mezunudur.

Yüksek lisans tezi "Ortadoğu İslam Ülkerlerinde Soyutlama Geleneğinin Görsel Sanatlardaki Güncel Yansımaları" adını taşımaktadır.

Premium Joomla Templates