GÜLER ÖZCAN

 

Lisans ve lisansüstü eğitimini ODTÜ, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümünde tamamladı. Aynı bölümde araştırma görevlisi olarak başladığı profesyonel iş yaşamını İstanbul’da ulusal ve uluslararası özel şirketlerde devam ettirdi.

Ortaokul yıllarında başlayan ve iş hayatıyla birlikte bireysel olarak sürdürdüğü resim çalışmalarını İstanbul’da değerli ressamlarımızdan   Ali Candaş ve Burhan Yıldırım rehberliğinde geliştirdi. Bu dönemde, sanat eleştirmeni Abdülkadir Günyaz’ın sanat tarihi seminerlerine devam etti.

Güler Özcan, resimlerinde renkleri sezgisel olarak tüm yalınlığıyla doğada varolduğu gibi kullanmaktadır. Kadim inanışlar , ritüeller ve  insanoğlunun tarihsel gelişiminin kendisinde uyandırdığı duyguları dışavurumcu anlatımıyla resimlerine yansıttıgından onun resimlerinde; bir İnka tanrıçasını, bir şamanı , kadim zaman nesnelerini özgün yorumuyla ve renkleriyle bulabilirsiniz.

Halen resim çalışmalarını , bireysel olarak sürdürmektedir.

Results 1 - 20 of 20
Premium Joomla Templates