Разработка и создание интернет магазина Joomla

Galeri

 

 

Sanat Tasarım Gazetesi

gazete anasayfa

Etkinlikler

Ocak 2020
P S Ç P C C P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Nur Ulubil

 

 

 

 

 

 

            NUR ULUBİL

 

 

 

 

 

 

 

Hakkında

İlk, orta ve lise eğitimini Işık Lisesinde tamamladı.İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ nden mezun oldu. 2 sene İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde asistanlık yaptı. Daha sonra kariyerine Şişli Eftal Hastanesi’ nde Diş Hekimi olarak devam etti. Şişli Eftal Hastanesi’ ndeki çalışmasını özel muayenehanede sürdürdü. Evli, 2 yetişkin oğlu ve 3 de torunu var.

Şiva Movasaghi Atölyesi, Zühal Karaçengel Atölyesi, Gülay Sevsevil Atölyesi’ nde çalıştı. Halen Şermin Güner Plastik Sanatlar Atölyesi’nde heykel çalışmalarına devam etmektedir. Nur Ulubil, Rekreasyon Derneği, Türk – Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği, Ressamlar Derneği (Painters Association), UNESCO International Association of Art ve “FICF” Federation Internationale Culturelle Feminine üyesidir. Sanatçı çok sayıda yurt içi ve yurt dışı karma sergilere eserleriyle birlikte katılmıştır.
GSM : 90 542 412 85 73, e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., web : www.nurulubil.com

Sanatçının Sanatı Hakında;

Sanat süreklilik isteyen bir uğraştır. Bu uğraş kökenlerini Mağara Döneminde bulmakla birlikte, insanoğlunun yaratıcı bilinç sahibi olduğu zamanlarda ayrıcalıklı bir konuma yükselmiştir. Giderek büyük medeniyetler çağında özgün bir karaktere dönüşmüştür.
Bütün özelliği ve inceliğiyle sanat tarihi eserlerin özgünlüklerinin ve kalıcılıklarının da tarihi olarak belirginlik kazanır. Ama 19. Yüzyıldan bu yana gelişmeler aynı zamanda sanatçıların etkin bir kimlik olarak bireysel gerçekliklerini ortaya koymalarıyla ayrı bir özelliğe sahip olmuştur.
Bireysel özellik sanatçının evreni algılamasıyla ilgilidir. Bakın bütün özgün sanatçılara bireysel özelliklerini ortaya koymaları ve sanatsal tercihleriyle ortaya çıkmışlardır. Ve böylece de kalıcı olmuşlardır.

NUR ULUBİL ve BİREYSEL ÖZELLİK
Nur Ulubil’in sanatı da bireysel özellikler özerine kuruludur. Kendi sevdiği alanları tercih eder. Gerek resimlerinden ve gerekse de heykellerindeki konu çeşitliliği, çevreye, giderek dünyaya karşı duyduğu yoğun ilginin neticesinde şekillenir. Resimlerdeki konu çeşitliliği, gerçeklik izinde sürdürdüğü anlatım olgusu, heykellerinde figüre yönelik, özellikle kadın figürlerine yönelik bir ilgi çerçevesinde tanımlanır.
Sanatçının heykellerindeki bakış ve estetik değerlendiriş, üslup bütünlüğü içinde ortaya çıktığı için; gerek somut, reel anlatım, gerekse de yoruma konu olan heykel çalışmaları birer zenginlik olarak değerlendirilmeli ve sanatçının algı ve anlatım gücü olarak nitelendirilmelidir.
Gerçekten de her sanatçı kendisini yeniden tanımlamak ister. Sanat bu tanımlamaya aracılık eden özgürlük alanıdır ki, hiçbir uğraşta böylesi bir özgürlük alanı yoktur. Doğal olarak da hiçbir uğraş, sanatsal uğraş kadar insanı tatmin edemez ve mutlu edemez. Nur Ulubil’in çalışmalarını tutkuyla sürdürdüğü eserlerine sinen anlatım rahatlığı ve konuları ele alış biçimleriyle ortaya çıkıyor. Heykellerdeki somut-soyut bütünlük, yoruma dahil olduğu kadar reel bir bakışın izinde anlatılmış kadın figürleri; kadının ana, insan, estetik olgu ve yaşayan bir birey olarak farklılıklarını çok güzel ortaya koyuyor. Bütün bu heykel çalışmaları sanatçının aynı zamanda zaman perspektifi içinde kadın olgusunu ele alma biçimini de yansıtıyor. Böylece heykelde hem öyküleme ve hem de estetik konumlandırma bir arada değerlendirilmiş oluyor..
Yine sanatçının resim çalışmalarına bakılacak olursa, ilk başta konu çeşitliliğinin takdir edilecek düzeyde olduğu görülecektir. Peyzajlar, figürler, natürmortlar, hayvanlar, tarihi konular, güncel enstantaneler.. Kısacası doğayı, gerçekliği ve çevreyi algılamadaki estetik spektrumu çok geniştir sanatçının .Resmin tüm olanaklarını ve imkanlarını bu geniş alanı değerlendirmekte başarlı bir şekilde kullanır. Dahası bu konu çeşitliliği onda üslup bütünlüğü içinde öğretici de olan bir anlatım biçimine dönüşür.
Estetiğin bütün değerleri resimlerin ortak kulvarına taşınarak, ortak bir gayret düzleminde yerlerini alırlar. Sıcak-soğuk ton değerleri kompozisyon düzenlemeleri ve gerçekliğin algı boyutlarında bütünsel bir izlenim oluştururlar. Bu da her izleyenin resimlerden haz almasını doğurur. Giderek geçmiş kültür birikimimizin ve insan, doğa ve çevre özelliğinin nasıl tablolara yansıdığını da bu resim çalışmalarıyla biz algılamış oluruz.
Gerek doğa merkezli anlatımlar, gerekse de figürler kendi bütünlüğü içinde bir anlam yüklenirler. Resimler izleyiciyi yormaz ve bir karmaşaya da sürüklemez. Ulubil’in resim anlayışı hangi konu olursa olsun, bir yalınlık ve sadelik üzerine kuruludur. İyi işlenmiş, büyük çaba ve emek gösterilmiş bütün resimleri aynı zamanda saygın bir konumda da yerini alır…
Sonuç olarak Nur Ulubil gerek resim çalışmalarında, gerekse de heykellerinde görsel sanatların bütün estetik elemanlarını başarılı bir şekilde kullanıyor. Bunları hem yalınlığın kendi alanlarına taşıyor, hem de büyük emek ve özgünlük noktalarında işliyor. Kısacası ortaya emek verilmiş estetik anlatımlar çıkıyor…

                                                                                                                                                                                                                                                          Ümit Gezgin

NUR ULUBİL RESİMLERİNDE ANLAM KATMANLARI

Sanat bireysel olduğu kadar aynı zamanda toplumsal bir olgudur da.. Sanatçı her ne kadar bireysel bir yaratıcılığın içinde kulaç atsa da, toplumsal realitelerden, sınıfsal gerçeklikten tamamen kendisini soyutlayamaz. Bu yüzden sanat, aynı zamanda toplumsal bir katman gerçekliği boyutunda işler. Her sanatçı toplumsal varlığı ve konumuyla birlikte düşünür; doğal olarak da bu sanatına yansır.
Sanatın aynı zamanda entelektüel bir uğraş olduğunu da unutmamak gerekiyor. Entelektüel düzeyi olmayan birinin gerçek anlamda sanatçı olabilmesi zordur. Sanat bir varoluş sorunsalıdır ki, bu varoluş sorunsalını yaşayabilmesi için bireyin entelektüel kapasitesinin olması gerekmektedir.
Nur Ulubil’in sanat algılaması bireysel yaratıcılık ve toplumsal realite arasında belirginlik kazanmaktadır. Resimlerinde kullandığı öğeler, onun resminin estetik bir argüman ürettiği kadar, aynı zamanda toplumsal referanslara, toplumsal değer kodlarına da sahip olduğunu göstermektedir. O Anadolu’nun zengin uygarlık birikimlerinden faydalandığı kadar, aynı zamanda ‘kedi’ imgesinde de olduğu gibi, bireysel bir tavır ve realitenin içinde kendi özgün kozasını da örebilmektedir.
Resim sanatının bir ayna vazifesi gördüğünü de düşünecek olursak; sanatçı bu aynada hem kendisini görmek istemekte, hem de yaşadığı toplumun ve uygarlık birikimlerinin tüm modellerini kendi estetiğine taşımak istemektedir. Bu açıdan onun sanatı bireysel olanla toplumsal olan arasında bir denge ritmine ve gerçeklik olgusuna da sahiptir.

RESİM İÇİ KATMANLAR
Nur Ulubil resmi iç içe katmanlarla örülüdür. Bu katmanlar resmin konusunu oluşturduğu kadar, kullandığı imgelerin simgesel anlamlarıyla da ilgilidir. Kedi bireysel ayrıcalıklığı temsil eder ve sanatçının farklılığını anlatırken; mimari, geleneksel öğe ve kavramlar toplumsal, uygarlığa dair ve kamusal olanı konu etmektedir. Bu da toplumsal kodların ve bireysel yaratıcı enerjinin Nur Ulubil estetiğinde bir araya geldiğini gösteren önemli bir noktadır.
Sanatçının tek tek bütün resimleri incelendiğinde onun sosyolojik yönü de ortaya çıkacaktır. Ulubil, sanatı salt bireysel anlatım olarak görmemekte, onu aynı zamanda bir paylaşım gerçekliği olarak tanımlamaktadır. Öyle ki bütün resimlerinde var olan didaktik yönelim ve bu yönelim içindeki estetik algılama da; aynı zamanda onun resminin toplum için, sanatseverler için de öğretici boyutunu oluşturarak, onun sanatını toplumsal ve sosyolojik kılmaktadır.
Ulubil kendi resmini üretirken, bu resmin bir denge üzerine kurulu olduğunu da adeta kanıtlamaktadır. Belki ‘kedi’ simgesi ve estetiği de bu ‘denge’ metaforunu anlatmak için önemli bir estetik ve reel öğedir. Öyle ki, kedi olgusunu hem yaşambiçimsel bir döngüdür sanatçı için, hem entelektüel bir realitedir ve hem de bireysel ve toplumsal durum arasındaki önemli bir anlatım ve açılım olgusudur.

HEYKELE İNSAN MERKEZLİ YAKLAŞIM
Nur Ulubil’in heykelleri yine resimleri gibi bir duyarlılık gösterir. İnsana, kadına özel bir yaklaşımı vardır sanatçının. İnsani, hümanist duyarlılık kadın figürünü özgün bir üçboyutluluk içinde, bir de kendi karakterleri ve yaşam içindeki konumları doğrultusunda ele almasını doğurur. Yine resimlerinde olduğu gibi, heykellerinde de özgün bir soyutlama yeteneği ortaya çıkar. Bu aslında bir yorum denemesidir; gerek klasik konsept içinde gerçekçilik doğrultusunda değerlendirdiği heykellerinde, gerekse de soyutlama ve yorumlama kimliğinin ön planda tutulduğu heykellerinde sanatçı görsel anlamı yeniden değerlendirir ve yorumlar. Böylece sanat tarihinin heykel birikimini de göz önünde tutarak yoluna devam ettiğini bizlere gösterir.
Nur Ulubil gerek heykelde gerekse de resim sanatında kendini ifade etme doğrultusunda özgün örnekler verirken; merkezine insan ve onun kültürünü almaktadır. Bu kültür hümanist bir çerçeve çizerek gelişir ki, sanıyorum en önemli noktası da burasıdır.
Sonuç olarak Nur Ulubil sanatı bireysel ve toplumsal olgunun önemli nirengi noktasını oluşturmaktadır. Bu sanat hem gözleme, hem iç sese ve hem de akılsal çözümlemeye dayalı olarak ilerlemektedir…

Ayhan Kalaycı
Sanat Sosyoloğu

Kişisel Sergiler:

Nur Ulubil Resim Sergisi İstanbul / Levent Tenis Kulübü Dernerği, 2005
Nur Ulubil Resim Sergisi İstanbul / Türk-Japon Kadınları Kültür ve Dostluk Derneği, 2008
Nur Ulubil Resim Sergisi İstanbul / AKYOL Sanat Evi (Teşvikiye)
Nur Ulubil Resim Sergisi İstanbul / Türk-Japon Kadınları Kültür ve Dostluk Derneği, 2009
Nur Ulubil Resim ve Heykel Sergisi “ve Allah Kadını Yarattı”-Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Galerisi-Şişli / İstanbul, 2010
Nur Ulubil Resim ve Heykel Sergisi “İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı”-İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu Galerisi-Harbiye / İstanbul, 2010
Nur Ulubil Resim Sergisi “2010 Türk-Japon Yılı”-Türk-Japon Kadınları Kültür Ve Dostluk Derneği-Nişantaşı / İstanbul, 2010
Nur Ulubil Resim Sergisi “Büyükada’dan Sevgilerle”-Büyükada Anadolu Kulübü / İstanbul, 2010
Nur Ulubil Resim Sergisi “Kediler ve Çiçekler”-Büyükada Anadolu Kulübü / İstanbul, 2011
Nur Ulubil Resim ve Heykel Sergisi “Kediler”-Adalar Kültür Derneği-Büyükada / İstanbul, 2011
Nur Ulubil Resim Sergisi “İstanbul ve Hatıralar”-Akyol Sanat- Teşvikiye / İstanbul, 2012
Nur Ulubil Resim Sergisi “İstanbul ve Hatıralar”- Vakıfbank İstanbul Genel Müdürlük Fuayesi-Levent / İstanbul, 2012
Nur Ulubil Resim Sergisi “Ada/ dan Ada/ ya”- Adalar Kültür Derneği-Büyükada / İstanbul, 2012

    

Premium Joomla Templates