RESSAM, SANATÇI Elif Ece Erdiker

Hayal kurmayı resim sanatının en temel noktası olarak görüyorum. Resim yaparken, ‘’Düşler
Ülkesinde’’ varlığımı sürdürmekteyim. Bu ülkeye giriş ve çıkışlarımı belirleyen tek bir kanıt var o da
renkleri sürdüğüm tuvalin içinde gizli..

1994 yılında, Trabzon’da doğmuştur. 2008 yılında, Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi-Resim
Bölümünü kazanmıştır. Birçok, yurtiçi ve yurtdışı resim yarışmalarına katılmış ve sanat festivallerinde
görev almıştır.2012 yılında, KTÜ-FEF-GSE-Resim-İş Öğretmenliği Bölümünü kazanmıştır.2016 yılında,
Resim Anasanat Dalından mezun olmuştur. Özel okullarda ve MEB-‘‘Okullar Hayat Olsun Projesi-
Görsel Sanatlar Etkinlikleri’’ dersi kapsamında Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak çalışmaktadır. 2018
yılında, Gazi Üniversitesi, (AHBVÜ)-Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Resim Anasanat Dalı, Tezli Yüksek
Lisans Bölümünü kazanmıştır. Resim ve araştırma-yazı çalışmalarını, Trabzon’ da sürdürmektedir.

-ESERLERİN TEMASI HAKKINDA:
Doğanın ritmi değişir, ağaçlar soyunur ve arınır kimliklerinden taa ki.. ilkbahar gelene dek. Her
mevsim geçişinde, yeni bir düş oluveririz. Her değişim de ise, insanoğlu yeniden var olmak istercesine
çabalar. Sürekli, Belleğin benliğini sorgularız ve cevabı buldukça, yenilenir benliklerimiz. Taa ki, yeni
bir düş’e dalıncaya dek..
ESERLERİN TEKNİĞİ HAKKINDA: Tuval üzerine akrilik boya ve farklı malzemeler kullanarak
doku arayışları içerisinde çalışmalarımı sürdürmekteyim.
– ÖDÜLLER:
1. 2009/ SLOVENYA, Celje. Çocuk Sanatları Galerisi, ” Ben Kimim ” Konulu, 14.
Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması. Sergilenme ve Diploma Ödülü.
2. 2010/ MAKEDONYA.” THE SMALL MONTMARTRE OF BİTOLA ” Uluslararası
Resim Yarışması. Sergilenme ve Diploma Ödülü.
3. 2010/ Trabzon,” Dünya Çevre Günü ” Konulu, Resim Yarışması. İl Üçüncülüğü.
4. 2010/ SLOVENYA, Celje. Çocuk Sanatları Galerisi ” Ülkem de Etnolojik Giysiler
ve Halk Dansları ” Konulu, 15. Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması. Sergilenme
ve Diploma Ödülü.
5. 2011/ Ankara, Açı Yayınları Dershanesi ” Vakıflar ve Medeniyetler ” Konulu,
Resim Yarışması. Sergilenme Ödülü.
6. 2011/ ’’Okullarda Olimpiyat Ateşi, Trabzon’da Olimpiyat ” Konulu, Resim
Yarışması. Sergilenme Ödülü.
7. 2011/ İstanbul Yeni Yüz Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, ” Güzel
Sanatlar Liseleri Arası, Resim Yarışması.” Sergilenme Ödülü.
8. 2011/ SLOVENYA, Celje. Çocuk Sanatları Galerisi ” Ben Kimim, Benim Halkımın
Etnolojik Elbiseleri ve Dansları” Konulu,16.Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması.
Sergilenme ve Diploma Ödülü.

9. 2012 / Gaziantep Mizyal Sanat Galerisi ve Müzesi, ‘’Uluslararası Çocuk Resimleri
Yarışması.’’ Sergilenme ve Diploma Ödülü.
10. 2019/ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi- Güzel Sanatlar Fakültesi. ”16.
Üniversite Öğrencileri, Lisansüstü Eğitim Kategorisi Resim Yarışması.” Sergilenme
Ödülü.
– KARMA SERGİLER:
1. 2010/ MACARİSTAN – Budapeşte-.Szekesfehervar.”ART BROUGHT LİFE ”Sanat
Festivali-‘’Work shop ‘’ çalışmaları, Baskı Sanatı ve Resim Sergisi.
2. 30.05.2011/ ” Ben Kimim, Benim Halkımın Etnolojik Elbiseleri ve Dansları”
Konulu, ‘’ 16. Uluslararası Resim Sergisi.’’ SLOVENYA, Celje. Çocuk Sanatları
Galerisi.
3. 2011/’’Okullarda Olimpiyat Ateşi, Trabzon’da Olimpiyat ” Konulu, Resim Sergisi.
Eyof, Trabzon Genel Koordinatörlüğü ve Trabzon-MEB.
4. 06.2012/ ‘’Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Resim Bölümü-Mezuniyet
Sergisi.’’ Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.
5. 2013/ ‘’ SESAN Serbest Sanatçılar Derneği’’ Resim Sergisi. İzmir.
6. 30.05.2016/ ‘’KTÜ- FEF- GSE- Resim- İş Öğretmenliği Mezuniyet Sergisi. ‘’
Trabzon, KTÜ -FEF Fuaye Alanı.
7. 21.12.2018/ 44. Trabzon Sanatçıları, ‘’Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi.’’
Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.
8. 9-11 Kasım-2018.’’ 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF EMI
ENTREPRENEURSHIP SOCIAL SCIENCES CONGRESS- EMISSC, Lisansüstü
Eğitim Kategorisi Resim Sergisi.” Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi- GSF Sergi
Salonu.
9. 09.05.2019/ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi-Güzel Sanatlar
Fakültesi.”16.Üniversite Öğrencileri, Lisansüstü Eğitim Kategorisi Resim Sergisi.’’
KSÜ-GSF-Sergi Salonu.
10. 20.12.2019/ 45. Trabzon Sanatçıları, ‘’Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi.’’
Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.
11.20.02.2020/ ‘’22.Yıl Usta Yorumcular, Karma Sergisi. ’’İstanbul, Kadıköy-Bahariye
Sanat Galerisi.
-YAYINLAR:
1.17.07.2017/ ‘’Görsel Sanatlar Eğitimi Dersinde Animasyon ve Çizgi Filmlerin
Önemi.’’ Konulu, Makale Yazısı.
https://www.sanatinyolculugu.com/gorsel-sanatlar-egitimi-dersinde-animasyon-ve-
cizgi-filmlerin-onemi-elif-ece-erdiker/